Kattint a linkre : LETÖLTÉS

 


Tisztelt Szülők!

Tisztelt Gondviselők!Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2001. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a Salgótarjáni Tankerületi Központ vezetője 2020. február 28-án határozatot hozott a beiskolázási körzetekre vonatkozóan.

Ennek alapján az Id. Szabó István Általános Iskola beiskolázási körzetéhez az alábbi települések tartoznak:

Cered

Zabar

Szilaspogony

 

A határozat elérhető a Salgótarjáni Tankerületi Központ honlapján:

http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2020-2021-tanevre

 

 

 

 

Szeretettel várjuk jövendőbeli első osztályos diákjainkat!

 

 

április 8. Húsvéti ünnep
április 9. - 14. Tavaszi szünet
április 22. A Föld Napja
április 22. A Holokauszt áldozatainak emléknapja
április 23. Digitális fogadó nap
április 24. A tanulók fizikai állapot mérése – eddigi mérés eredmények feltöltése
április 28. Első osztályos beiratkozás
április 30. Felvételi eredmények kihirdetése
április 30. Tankönyvrendelés aktuális feladatai

A március 14-én megjelent "1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat" alapján 2020. március 16. napjától az iskolánkban, az Id. Szabó István Általános Iskolában, a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online (vagy más, személyes találkozást nem igénylő) kapcsolatában történik. Az osztályfőnökök folyamatosan intézik a kapcsolatfelvételt a szülőkkel, a tanulókkal. Azok a tanulók is be tudnak kapcsolódni a távoktatásba, akik nem rendelkeznek otthoni számítógéppel vagy okostelefonnal. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az ajánlásokat vegyék figyelembe, miszerint a gyermekek felügyeletének biztosításával lehetőleg ne a nagyszülőket bízzák meg, hiszen ők a fokozottan veszélyeztetett csoportba tartoznak.
 
Kiss Józsefné
igazgató