Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Anyák napja /online/

 

Osztályfőnökök

2021. május 02.

Ökológiai lábnyom projekthét

Mezítlábas ösvény kilalakítása

Horváthné Világosi Boglárka

2021. május 4-7

Nemzetközi Vöröskereszt Napja

 

Kovácsová Veronika

2021. május 7.

Madarak és fák napja- alsó tagozat

 

Alsós osztályfőnökök

2021. május 10.

Közlekedő kisokos projekt- 4-5. o.

Simonné Lőcsei Mónika

Kovács Veronika

2021. május 10-28.

Lázár Ervin Program 8. o

 

Foglár Gábor

2021. május 18.

Országos nyelvi mérés

 

Simonné Lőcsei Mónika

2021. május 19.

Országos kompetenciamérés

 

Simonné Lőcsei Mónika

2021. május 26.

Gyermeknapi rendezvények

osztály szintű

Kovács Veronika

osztályfőnökök

2021. május 28.

Év végi osztályozó vizsgák

Simonné Lőcsei Mónika

2021. május 31 –

június 04-ig.

Három falu két keréken

Horváthné Világosi Boglárka

2021. május 31.

Tanévzárás előkészítése (évzáró dolgozatok, minimum szint-mérők, érdemjegyek áttekintése)

Minden nevelő

2021. május 31.

Lázár Ervin Program 7.o.

 

Fónad Éva

2021. május 31.

Járványügyi intézkedési terv utasításainak betartása, betartatása

minden nevelő

2021. május 31.

A felső tagozat PO felkészülésének előkészítése

felsős osztályfőnökök

2021. május 31.

 

 

Állás hirdetés

Tisztelt Szülők!

A Kormány 233/2021. (V. 6.) rendelete alapján a köznevelési intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik. Így iskolánkban ettől a naptól az alsósok mellett a felső tagozatos tanulók is jelenléti oktatásban vesznek részt. Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódhasson, kérem Önöket, továbbra is tartsák be a járványügyi helyzet egészségvédelmi előírásait. Az iskolában továbbra is szükség van a kötelező testhőmérséklet-mérésre, fertőtlenítésre, szellőztetésre, az előírások szerinti maszkviselésre a tanórákon, valamint a folyosókon egyaránt, valamint a nagy létszámot érintő rendezvények elhalasztására. Ezekre az intézményben az elkövetkező időszakban fokozottan figyelünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. (2) bekezdésének c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. A kérelmet írásban kell eljuttatni az intézménybe személyesen vagy e-mailben. Szeretném kiemelni, hogy jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható, de természetesen azon tanulók számára, akik a fentiek alapján igazoltan otthon maradnak, eljuttatjuk, hogy milyen tananyagrészek kerültek az órákon feldolgozásra. A tanuló megsegítése és a feladatok visszaküldése az otthon maradó gyermek szüleinek a feladata. Továbbra is csak az a tanuló léphet be az intézménybe, aki teljesen egészséges és a vele egy háztartásban élők között sincs koronavírusos beteg, kórházban kezelt személy. Betegség esetén csak orvosi igazolással jöhetnek újból iskolába a gyerekek. Aki karanténban van, szintén nem jöhet iskolába. Kérjük, vegyék nagyon komolyan a fentebb leírtakat, a fertőzésterjedés elkerülése érdekében.

Kiss Józsefné

intézményvezető

Tisztelt Szülők!

2021. április 19. napjától az általános iskola 1-4 évfolyamai rendes munkarendben működnek, ezek az évfolyamok tehát hétfőtől ismét jelenléti oktatásban vesznek részt. Az általános iskolák 5-8. évfolyamai 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban. Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódhasson, kérem Önöket, továbbra is tartsák be a járványügyi helyzet egészségvédelmi előírásait. Az iskolában továbbra is szükség van a kötelező testhőmérséklet-mérésre, fertőtlenítésre, szellőztetésre, az előírások szerinti maszkviselésre a tanórákon, valamint a folyosókon egyaránt, valamint a nagy létszámot érintő rendezvények elhalasztására. Ezekre az intézményben az elkövetkező időszakban fokozottan figyelünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. (2) bekezdésének c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. A kérelmet írásban kell eljuttatni az intézménybe személyesen vagy e-mailben. Szeretném kiemelni, hogy jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható, de természetesen azon tanulók számára, akik a fentiek alapján igazoltan otthon maradnak, eljuttatjuk, hogy milyen tananyagrészek kerültek az órákon feldolgozásra. A tanuló megsegítése és a feladatok visszaküldése az otthon maradó gyermek szüleinek a feladata. Továbbra is csak az a tanuló léphet be az intézménybe, aki teljesen egészséges és a vele egy háztartásban élők között sincs koronavírusos beteg, kórházban kezelt személy. Betegség esetén csak orvosi igazolással jöhetnek újból iskolába a gyerekek. Aki karanténban van, szintén nem jöhet iskolába. Kérjük, vegyék nagyon komolyan a fentebb leírtakat, a fertőzésterjedés elkerülése érdekében. Délután az intézményben tanulói felügyeletet látunk el. Részükre pedagógus asszisztensi felügyeletet biztosítunk. Kérem, a lehetőséggel csak akkor éljenek, ha ez feltétlenül szükséges. Krónikus beteg (pl. cukorbetegség, asztma) gyermek esetén a szülő írásban továbbra is kérvényezheti az iskola igazgatójánál, hogy az alsós tanuló továbbra is otthon tanuljon.

Cered, 2021. április 16.

Kiss Józsefné intézményvezető

Új dokumentum került ki a Dokumentumok mappába : LETÖLTÉS