Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Zenei Világnap

Farkas Lajos

2018. október 1.

Statisztika, tanórán kívüli tevékenységek felmérése

Hittan, művészeti oktatás, sportkör, tehetséggondozó kör, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás

Simonné Lőcsei Mónika

2018. október 5.

Év eleji statisztika

hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók kimutatása

Osztályfőnökök

2018. október 5.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Osztályfőnökök

2018. október 5.

DIFER létszám felmérése

Dániel Lászlóné

2018. október 12.

Id. Szabó István Nap

Emlékkapu megkoszorúzása

Foglár Gábor

2018. október 13. 12.00

6 ó

Pályaválasztási programokon való részvétel szervezése, szülői értekezlet

Pál Edina

2018. október 19.

Megemlékezés 1956.október 23-ról iskolai ünnepély keretében

Misztarka Istvánné

2018. október 19. 12.00

6 ó

Munkaértekezlet

Az alapdokumentumok felülvizsgálatának előkészítése, ütemterv elfogadása, feladatok, határidők, felelősök.

Minden nevelő

2018. október 25. 16.00

DIFER mérés előkészítése,

a tanulói kör jelentése a Hivatalnak

 

Simonné Lőcsei Mónika

Kiss Józsefné

 

2018. október 26.

Őszi szünet

 

2018. október 29- november 2.

2018. szeptember 21-én tanítás nélküli nap volt. Versenyeken vettünk részt. Az osztályunk reggeli után szétvált. Az egyik része az alsósoknál kísérő volt, a másik fele pedig részt vett a versenyen.

Minden osztály előzetesen készített egy-egy menetlevelet, amiben a csapat nevét, a pontszámokat és a csatakiáltást tekinthették meg. Az iskola diákjai 7 állomáson versenyeztek. Az állomásokon segítettek a rendőrök, a katasztrófavédelmisek, a vöröskeresztesek és az iskolánkban dolgozó tanárok. A tanulók totózhattak, kipróbálhatták az újraélesztést és a vakvezetést is. Szép napsütötte nap volt. Minden osztály élvezte a programot. A verseny végére mindenki nagyon elfáradt, de ebéd után mindannyian mehettünk haza. Emlékezetes nap volt a 8. osztálynak, mert utoljára vettünk részt ezen az általános iskolai bűn- és balesetmegelőzési napon.

A következő kedden 3. óra után zajlott az eredményhirdetés. Az alsó és a felső tagozatosokat külön díjazták. Az alsósok közül a 3. osztály érte el a legjobb helyezést. A felsősöknél mi, a nyolcadik osztályosok lettünk az elsők. Minden tanuló kapott egy kis ajándékot.

Radics Vanessza, Radics Amanda, Elek Réka, Bogdán Erika