Ökoiskola

Fenntarthatósági hét 2023 - Prezentáció

Készítette: Hulitka Annamária

Ökoiskolai munkaközösség vezető

 

Személyi feltételek

Az Ökoiskolai munkaközösség tagjai:

Kiss Józsefné, intézményvezető, 1. osztályos osztályfőnök

Kiss Eszter, 5. osztályos osztályfőnök

Horváthné Világosi Boglárka 2. osztályos osztályfőnök

Tajti Kinga iskolatitkár

Tajti Virág pedagógiai asszisztens

A munkaközösség célkitűzései

A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, amely kialakítja a környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, amelynek során tanulóink a környezetért felelős személyiséggé válnak. Fontos biztosítani mindenki számára a lehetőséget, hogy elsajátíthassa a szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást. Gyermekeink a helyi természeti és épített környezeti lehetőségeknek köszönhetően szép környezetben, jó levegőn nőhetnek fel, ahol szinte korlátlan lehetőségük van a mozgás mindenféle vállfajára, ahol az állatokat és a növényeket otthon és a természetben testközelből is megfigyelhetik. Fontos célunknak tekintjük, hogy a természetet, a növényeket és állatokat megszeressék, és a maguk módján, szintjén ismerjék és védjék. Célunk olyan emberek nevelése, akik a természeti és a társadalmi környezet szépségére nyitottak, ezt értékelni tudják, a természettel együtt tudnak élni. A környezettudatos magatartás kialakítása csak kisgyerekkorban elkezdve hatékony.

Célunk együttműködni a község önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, társadalmi szervezetekkel, hogy közösen alakítsuk, mélyítsük a fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodást, életmódot.

Törekszünk arra, hogy iskolánk olyan intézménnyé váljon, ahol a belső terek hangulatosak, növények díszítik azokat, illetve barátságos faliújságok, tablók, az udvaron pedig padok állnak rendelkezésre, hogy néhány foglalkozás akár kint – természetes körülmények között – is megtartható legyen. 

Kiemelt cél

Az idei tanévben kiemelt célunk az iskolakert megvalósítása és tanulóink környezettudatos gondolkodásra való nevelése.

Kertünk kialakítása megkezdődött a terület kijelölésével, és az öreg almafa kivágásával.  Mindezek lehetővé teszik az őszi és tavaszi haszonnövények ültetését a biokertészünk javaslatainak figyelembe vételével.

Feltett szándékom, hogy nemcsak a diákok, de a szüleik érdeklődését felkeltve, bevonjuk őket ebbe a közösséget építő munkába. Madáretetők és virágládák készítésével minden korosztály megtalálhatja a számára vonzó feladatot, hogy aktív részese legyen kertünk és iskolánk szépítésében. A fenntartható fejlődés jegyében, projektjeinkhez újrahasznosítható és a természetben fellelhető anyagok használatát szorgalmazzuk.

Feladat ellátási szintek

Pedagógiai szint

A cél elérése érdekében a gyakorlatban megvalósuló elemek:  23

 • tanulóink testközelből ismerkedjenek meg a környék flórájával, faunájával,
 • specifikusan magyar, különösen a védett fajok megismertetése,
 • élő környezetünk megismerése, óvása, szépítése,
 • tájvédelmi körzetek, védett növényeink, állataink Cered környékén való felkutatása,
 • környezetünkben élő fajok megismertetése,
 • környezet megóvása,
 • környezetbarát anyagok használata,
 • természetben lévő anyagok és ezek felhasználási módjainak ismertetése,
 • energiatakarékosság módszereinek megismertetése,
 • veszélyes hulladékok megismertetése, kezelése,
 • újrahasznosítható anyagok gyűjtése,
 • iskola udvarának – előzetes beosztás alapján történő – tisztán tartása (diákok),
 • iskola dekorálása,
 • faliújság készítése (környezetbarát és tisztálkodó szerek használata),
 • kitüntetett napok megünneplése (Föld napja, Víz világnapja, Madarak és fák napja),
 • gyűjtési akciók (papírgyűjtés, elemgyűjtés),
 • tisztasági verseny
 • ökoiskolaként az iskola honlapjának folyamatos frissítése

 

Társas kapcsolatok szint, Technikai/gazdasági szint

Környezeti nevelési munkánk céljának eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet valamennyi résztvevője jó együttműködést alakítson ki egymással.

 • Iskolán belüli együttműködés

Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Tantárgyában segítse a környezeti nevelési célok megtalálását, építse be ezeket tanmenetébe! Vegyen részt a környezeti nevelési programokon, segítsen azok megszervezésében!

Diákok: Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére, társait figyelmeztesse a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő szerepe van a Diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek. Tanulóink vegyenek részt aktívan a környezeti nevelési programokon! 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: Az iskolai adminisztrációs és technikai dolgozók munkájukkal aktív részesei legyenek a környezeti nevelési programnak. Munkavégzésük legyen példamutató, csökkentsék a felesleges papírfelhasználást, folyamatosan gyűjtsék a hulladékpapírt. Az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használjanak!

 • Iskolán kívüli együttműködés

Fenntartó: Az intézményvezető a fenntartóval és az önkormányzattal való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtésének lehetőségét érje el, és a fenntartó a kötelező támogatásokon túl is segítse az iskolai környezeti nevelési programokat!

Szülők: Személyes példájukkal legyenek a környezettudatos életvitel hiteles terjesztői!  Szülői értekezleteken legyen téma a környezeti nevelés. A szülők kapcsolódjanak be az iskola környezetvédelmi programjaiba, pl. hulladékgyűjtés, madáretetők létesítése.

Programok

Időpont

Program

Résztvevők

Felelős

2022. szeptember

A mezítlábas ösvény felújítása

Munkaközösség tagjai

Hulitka Annamária

2022. szeptember

Ágyások kialakításának kezdete és őszi vetés

Munkaközösség tagjai

Diákok és szülők

Hulitka Annamária

2022. szeptember

Szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése

Alsó és felső tagozat

Osztályfőnökök

2022. szeptember

Víztartály és komposztáló kihelyezése

Munkaközösség tagjai

Diákok és szülők

Herman László

2022. szeptember 22.

Takarítás Világnapja

Alsó és felső tagozat

Osztályfőnökök

2022. október 3-7.

Világ Legnagyobb Tanórája- Fenntartható fejlődés nevében

Alsó és felső tagozat

Horváthné Világosi

Boglárka

2022.  október 4.

Az állatok világnapja 2022

Alsó tagozat

osztályfőnökök

       

 

 

2022.  október

Madáretetők készítése- újrahasznosítás

Alsó és felső tagozat

Hulitka Annamária

2022.  október

Magas ágyások készítése és őszi vetés

Munkaközösség tagjai

Diákok és szülők

Hulitka Annamária

2022. október 28.

Világgyalogló Nap

Alsó és felső tagozat

Kiss Eszter

Hulitka Annamária

2022. november

Madáretetők, -itatók kihelyezése

Alsó és felső tagozat

Herman László

2022. november

Iskola kert- tél alá vetés

Munkaközösség tagjai

Diákok és szülők

Hulitka Annamária

2022. november

Egészséghét

Munkaközösség tagjai

Diákok és szülők

Kiss Eszter

 

 

 

 

2022.  november- december

Adventi készülődés- természetben található alapanyagok felhasználása

Alsó és felső tagozat

Hulitka Annamária

2022.  december

Téli túra

Alsó és felső tagozat

Kiss Eszter

Osztályfőnökök

2022. január 25.

Fél – éves értékelés

Munkaközösség tagjai

Hulitka Annamária

2023. január- február

Virágládák készítése- újrahasznosítás

Munkaközösség tagjai

Alsó és felső tagozat

Hulitka Annamária

Horváthné Világosi

Boglárka

2023. február vége

Korai vetés

Munkaközösség tagjai

Diákok és szülők

Hulitka Annamária

2023.  március 22.

Víz világnapja

Alsó és felső tagozat

 

2022.  március- április

Iskola kert- tavaszi vetés

Munkaközösség tagjai

Diákok és szülők

Hulitka Annamária

 

 

2023. március-április

Húsvéti készülődés- dísztárgyak készítése a fenntartható fejlődés jegyében

Alsó és felső tagozat

Hulitka Annamária

2023. március-április

Virágosítás

Munkaközösség tagjai

Diákok és szülők

 

2023. április

Fenntarthatósági Témahét 2023.

Alsó tagozat

Hulitka Annamária

Alsó tagozatos osztályfőnökök

2023. május 5.

Ökohét- Szemétszedés

Munkaközösség tagjai

Alsó és felső tagozat

Munkaközösség tagjai

2023.  június

Helyismereti nap

Alsó és felső tagozat

Osztályfőnökök

 

 

Hulitka Anna írásai

 

Iskolánkban három éve működő Öko iskola program célja diákjaink környezettudatos gondolkodásra való nevelése, és a fenntartható életforma elsajátítása.

A fenntartható fejlődés jegyében, projektjeinkhez újrahasznosítható és a természetben fellelhető anyagok használatát szorgalmazzuk. Tanulóink megismerkedhetnek a mindennapos hulladékokban rejlő ezernyi lehetőséggel, melyek nemcsak a természetünket óvják, de otthonunkat és iskolánkat is szebbé vagy hasznossá tehetik.

Az ősszel megkezdtük iskolakertünk kia

lakítását, mely hamarosan a mezítlábas ösvény mellett iskolánk díszévé válhat. A kerti munkálatokban számos gyermek segédkezett, így talajunk készen áll a tavaszi palánták és magok befogadására.

A kert mellett nem feledkeztünk meg égi segítőink, az énekes madarak etetéséről sem.  Diákjaink kihelyezték a már meglévő és műanyag palackból készült etetőket. Két, lelkes tanulónk rendszeresen ellenőrzi és feltölti a madáretetőket.  

 

 

 

 

 1. április 25. – április 29.

Iskolánk idén is csatlakozott a Fenntarthatósági témahéthez. Ebben az évben a napközis csoport tagjaival dolgoztuk végig a hetet, ezen kívül a TeSzedd szemétszedési akcióban több osztály tanulói részt vettek.

 1. nap – plakátokat készítettünk a víz védelme érdekében
 2. nap – megismerkedtünk a vízi élőlényekkel, ellátogattunk a Tarna patakhoz, ahol különböző vízvizsgálatokat végeztünk: vízhőmérséklet-mérés, víztisztaság ellenőrzése
 3. nap - feladatlapokon beszámoltunk eddigi tapasztatainkról
 4. nap - kirándulás a tóhoz (útközben szemétszedéssel kombinálva)
 5. nap – Az iskolásokkal, a ceredi kisebbségi önkormányzattal, valamint önkéntesekkel részt vettünk a TeSzedd önkéntes szemétszedési akcióban. Cered főbb utcáit - Kossuth, Petőfi, Rákóczi, Rózsafa és Vörösmarty út - bejárva 9 és fél zsák szemetet gyűjtöttünk össze. Köszönet a résztvevőknek a lelkes munkáért, valamint a szemét elszállításáért a ceredi önkormányzatnak! Vigyázzunk együtt a környezetünkre!

 

Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítjük, hogy az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM Iskolakerti Alapozó Alprogram IV. ütemében beküldött pályázata támogatásra kiválasztásra került.

A program menetrendjével kapcsolatban a jövő hét során küldünk további információkat.

Üdvözlettel,

Iskolakertekért Alapítvány