Tájékoztató

 

A köznevelési törvény 35. §, valamint a 20/2012. EMMI rendelet 182/A és 182/B §. , továbbá a nemzeti köznevelési törvény vhr. szóló 229/2012. korm. rend. 37.S § szerint az állami általános iskolában az etika óra helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része, melyet az iskolai nevelés-oktatás valamennyi évfolyamán meg kell szervezni.

 

Intézményünkben a hit- és erkölcstan oktatását a 2018/2019-es tanévben a

 

Magyar Római Katolikus Egyház

 

szervezi meg.

  

A feladat-ellátási hely szerint illetékes plébánia képviselői:

 

Csák András plébános

Bíróné Katona Tünde hitoktató

 

Címe: Római Katolikus Plébánia

Cered, Jókai út 1.

 

 

Cered, 2018. március 23.

 

 

Kiss Józsefné

igazgató