Kiss Józsefné - Intézményvezető

 • Tanító, ének-zene szakkollégium
 • osztályos osztályfőnök
 • Gyakorlatvezető mentortanár
 • Mesterpedagógus, vezető szaktanácsadó
 • Szakvizsgázott pedagógus
 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkoztatások

Ének-zene – 5. 6. 7. 8. osztály

Magyar nyelv és irodalom – 4. osztály

Matematika – 1. osztály

KAP ráhangoló óra – 1. osztály

 • További megbízatások, tisztségek

DIFER- mérés lebonyolításáért felelős

Kréta adminisztrátor

 

 

 

Horváthné Világosi Boglárka – Intézményvezető-helyettes

 • Tanító – magyar nyelv és irodalom – természetismeret VMT
 • osztályos osztályfőnök
 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Magyar nyelv és irodalom – 1. osztály

Magyar nyelv és irodalom – 2. osztály

Felzárkóztató foglalkozás – magyar nyelv és irodalom 1. 2. osztály

Testmozgás alapú alprogram

KAP ráhangoló óra – 2. osztály

 • További megbízatások, tisztségek

Alsós munkaközösség vezető

Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola bábjáték művészeti csoportvezető

Tankönyvfelelős

Kréta adminisztrátor

 

 

 Bíró Csilla

 • Tanító – matematika VMT
 • osztályos osztályfőnök
 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Digitális kultúra 3. osztály

Ének-zene – 1. osztály

Technika és tervezés – 1. 2. osztály

Matematika – 2. 3. osztály

KAP ráhangoló óra – 3. osztály

 

 

 

Bíróné Ivády Nóra

 • Fejlesztőpedagógus
 • Szakvizsgázott pedagógus erkölcstan, etika szakterület
 • Szakvizsgázott közoktatási vezető
 • osztályos osztályfőnök
 • Család- és gyermekvédő tanár
 • Pedagógiatanár
 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Etika – 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. osztály

Matematika – 6. 8. osztály

Osztályfőnöki – 8. osztály

Fejlesztő foglalkozások

 • További megbízatások, tisztségek

Belső értékelési munkaközösség-vezető

Dániel Lászlóné

Tanító, rajz szakkollégium

Óraadó

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Magyar nyelv és irodalom – 3. osztály

Környezetismeret – 3. osztály

Ének-zene – 3. osztály

Technika és tervezés – 3. osztály

Etika – 3. osztály

Felzárkóztató foglalkozás – 3. osztály

Tehetséggondozás – 3. osztály

 

 

Gál Angelika

 • Magyar nyelv és irodalom- angol szakos tanár

 

 Holes Károly

 • okleveles vegyész
 • kémia szakos középiskolai tanár
 • osztályos osztályfőnök
 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Biológia – 7. és 8. osztály

Fizika – 7. és 8. osztály

Kémia – 7. és 8. osztály

Természettudomány – 5. és 6. osztály

Felzárkóztató foglalkozás – 5. 6. 7. 8. osztály

Hulitka Annamária

 • biológus
 • osztályos osztályfőnök
 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Matematika – 4. osztály

Környezetismeret – 4. osztály

Technika és tervezés – 4. osztály

Testnevelés és sport – 3. 4. osztály

KAP ráhangoló óra – 4. osztály

Életgyakorlat-alapú alprogram

Felzárkóztató foglalkozás – 4. osztály

 • További megbízatások, tisztségek

Ökoiskola munkaközösség vezetője

Iskolakert vezető

Vöröskeresztes tanárelnök

 

Kiss Eszter

 • Rekreációszervezés és Egészségfejlesztés
 • Humánkineziológia
 • osztályos osztályfőnök
 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Osztályfőnöki – 5. osztály

Testnevelés és sport – 2. 5. 6. 7. 8. osztály

KAP ráhangoló óra – 5. osztály

 • További megbízatások, tisztségek

Integrációs nevelésért felelős munkaközösség vezetője

Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős