DÖK

 

Iskolánkban ebben a tanévben is megválasztották azokat a tanulókat, akik a diákönkormányzatban osztályuk érdekeit képviselik. A tisztségviselők választása titkos szavazással történt. Azok a DÖK tagok, akik nem végzik megfelelően munkájukat, leválthatók.

Az iskolai diákönkormányzat feladata a diákok jogainak és kötelességeinek teljesítése.

A diákok jogairól rendelkezik a közoktatási törvény 63. paragrafusa. 

Az (1) bekezdés szerint a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Ez a mi iskolánkban is így működik.

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki – a diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. Ez a személy Edina néni, a DÖK munkáját segítő pedagógus.

A (3) bekezdés szerint a diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt saját működéséről, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Ez a munkanap idén is a hagyományos gyermeknapi programunk lesz.

A (7) bekezdés arról szól, hogy az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. Ez a közgyűlés 2019. szeptember 24-én került megrendezésre.

 

A DÖK célja:

a diákok érdekképviselete az iskola, a helyi önkormányzat, valamint a társadalmi és szakmai szervezetek előtt,

diákközéleti programok kidolgozása és végrehajtása,

célja továbbá, hogy támogassa a diákokat abban, hogy cselekvő emberré, tudatos állampolgárrá váljanak.

 

A DÖK jogosítványai:

döntési jogok: dönt saját munkájának megszervezéséről, tisztségviselői megválasztásáról, a rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, saját tájékoztatási rendszeréről,

egyetértési jogokat gyakorol például az iskola szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, a házirend elfogadásakor,

véleményezési jogot gyakorol az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben az intézmény megszűntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával kapcsolatban, fegyelmi eljárások lefolytatásakor, az iskolai könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában.

 

A DÖK idei tisztségviselői a tanulók döntésetek alapján ebben a tanévben a következők:

 

 

4. osztály

 • Berki Hanna Viktória
 • Ondok Balázs
 • Rácz Zsolt Dániel

 

5. osztály

 • Oláh János

 

6. osztály

 • Cene Bence
 • Dancsok Edina
 • Tajti Regina

 

7. osztály

 • Eke-Szaladó Viktória
 • Elek Enikő Julianna
 • Váradi Barbara

 

8. osztály:

 • Radics Vanda: a DÖK elnöke és iskolánk környezetvédelmi felelőse
 • Bogdán Katrin: a DÖK elnökhelyettese
 • Bogdán Zsuzsanna: a DÖK titkára

 

Diákönkormányzatunk idei évi munkatervében a következő feladatok szerepelnek:

 • mikulás ünnepségek

 • farsang

 • gyermeknap

 • nyílt napi diákügyelet

 • a jövendőbeli elsősök beiratkozásának diákfelügyelete

 • Id. Szabó István napi koszorúzás

 • papírgyűjtés és szelektív hulladékgyűjtés

 • Valentin-napi levelezés

 • valamint az osztálytisztasági verseny, amelyről bővebb információkat az aula faliújságján olvashatók.