Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Zenei Világnap

Farkas Lajos

2018. október 1.

Statisztika, tanórán kívüli tevékenységek felmérése

Hittan, művészeti oktatás, sportkör, tehetséggondozó kör, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás

Simonné Lőcsei Mónika

2018. október 5.

Év eleji statisztika

hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók kimutatása

Osztályfőnökök

2018. október 5.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Osztályfőnökök

2018. október 5.

DIFER létszám felmérése

Dániel Lászlóné

2018. október 12.

Id. Szabó István Nap

Emlékkapu megkoszorúzása

Foglár Gábor

2018. október 13. 12.00

6 ó

Pályaválasztási programokon való részvétel szervezése, szülői értekezlet

Pál Edina

2018. október 19.

Megemlékezés 1956.október 23-ról iskolai ünnepély keretében

Misztarka Istvánné

2018. október 19. 12.00

6 ó

Munkaértekezlet

Az alapdokumentumok felülvizsgálatának előkészítése, ütemterv elfogadása, feladatok, határidők, felelősök.

Minden nevelő

2018. október 25. 16.00

DIFER mérés előkészítése,

a tanulói kör jelentése a Hivatalnak

 

Simonné Lőcsei Mónika

Kiss Józsefné

 

2018. október 26.

Őszi szünet

 

2018. október 29- november 2.