A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. szeptember 17-i ünnepi ülésén Nógrád Megyéért Díjat vehetett át Kiss Józsefné, iskolánk intézményvezetője.

Kiss Józsefné közel 44 éve dolgozik az Id. Szabó István Általános Iskolában. Munkáját képesítés nélküli tanítóként kezdte a zabari tagiskolában, azóta elkötelezetten, nagy energiát mozgósítva, folyamatosan fejlesztette személyes szakmai és vezetői kompetenciáit. Mindig elhivatott pedagógusként végezte mindennapi teendőit, magas igényeket támasztva önmaga és kollégái elé egyaránt. Ma már a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ vezető tanácsadója tanítói szakterületen, kistérségi tanügyigazgatási szakértő és gyakorlatvezető mentortanár.

Az elmúlt közel két évtizedben vezetése alatt iskolánk sikeresen küzdött meg a szervezetet és a szakmát érintő számos kihívással. Elszántan, szívós munkával nevelte szülőfalujában és annak környékén gyerekek újabb és újabb nemzedékeit. Figyelmességével, odaadó munkájával kivívta a szülők megelégedettségét. A tanulók körében is népszerű, szeretik következetes szigorúságáért, hangulatos tanóráiért. Kollégái adnak a véleményére, nagyra értékelik az intézmény fejlesztésére fordított munkáját, mindig megújuló egyéniségét, fáradhatatlan munkabírását.

Multiplikátori, mentori feladatok megvalósítása, szakmai műhelymunkák, előadások, jó gyakorlat átadása, rendkívül széleskörű módszertani repertoár fémjelzi tanítói múltját. Széleskörű személyes kapcsolatrendszert alakított ki a helyi szervezetek és intézmények tekintetében épp úgy, mint a szakmai intézményrendszer tankerületi és megyei képviselőivel.

A TANTESTÜLET NEVÉBEN GRATULÁLUNK KISS JÓZSEFNÉ, INTÉZMÉNYVEZETŐNEK A DÍJHOZ!