Tisztelt Szülők!
A járványügyi előírásoknak megfelelően szülői értekezletet nem tartunk iskolánkban, így sajnos személyes találkozásra nem kerülhet sor egyelőre. Bízunk benne, hogy a második félévben már pótolni tudjuk a személyes találkozásokat. Ezért egy általános tájékoztatást készítettünk, hogy olyan információval lássuk el a szülőket, amely segíti a tanévkezdést, tájékoztat az idei tanév feladatairól és fontosabb eseményekről. Probléma esetén, időpont-egyeztetéssel, a járványügyi protokoll szigorú betartásával lehet bejönni az intézménybe (szájmaszk használata és kézfertőtlenítés kötelező).

Kérjük, olvassa el általános tájékoztatónkat, hogy az iskolával való együttműködés zavartalan legyen. Az osztályokra vonatkozó egyéni információkat az osztályfőnököktől kaphatják meg elsősorban a már jól bejáratott csatornákon keresztül.
ÜGYINTÉZÉS (osztályfőnök, szaktanáron kívül)
Intézményvezető Kiss Józsefné
Intézményvezető-helyettes Simonné Lőcsei Mónika
Iskolatitkár (biztosítás, diákigazolvány, étkezés, stb.) Simonné Simon Andrea
Osztályfőnökök
Bálintné Kőhalmi Csilla 1. o.
Horváthné Világosi Boglárka 2. o.
Varga Lászlóné 3. o.
Dániel Lászlóné 4. o.
Kovácsová Veronika 5. o.
Misztarka Istvánné 6. o.
Fónad Éva 7. o.
Foglár Gábor 8. o.

JÁRVÁNYÜGY
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy a KRÉTA-n keresztül elküldött, illetve az iskola honlapján található tájékoztatót, iskolai eljárásrendet olvassák el figyelmesen és az ott leírtakat tartsák be, illetve hívják fel gyermekük figyelmét az előírások betartására. Az intézménybe történő belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező, a közösségi terekben (folyosó, aula stb.) a felső tagozatos tanulóknak kötelező, az alsós tanulóknak ajánlott a szájmaszk használata. Az iskola az előírásoknak megfelelően biztosítja a fertőtlenítést az intézmény egyéb helyiségeiben is. Kérjük tehát, hogy a tanulóknál tiszta szájmaszk, papír zsebkendő és - a lehetőségekhez képest - saját kézfertőtlenítő, törölköző (papír vagy textil) is legyen.

KRÉTA
Az intézmény a KRÉTA rendszert használja (tanulói előmenetel nyomon követése, hiányzások kezelése, ügyintézés, értesítés….stb.) Minden tanuló és gondviselő kapott hozzáférést, így naprakész információhoz juthatnak. Kérjük, őrizzék meg a hozzáféréshez szükséges, iskola által generált belépési kódokat, hogy a kapcsolattartás folyamatos lehessen. A járványügyi helyzet miatt is fontos a KRÉTA rendszeres figyelése, hiszen az iskolával történő kapcsolattartás, az iskola által hozott intézkedésekről ezen keresztül is értesítjük a szülőket. Ha ezzel kapcsolatban bárkinek problémája van, kérjük, jelezze az osztályfőnöknek.
Ezt tesszük COVID-19 fertőzöttség esetén: Amennyiben a tanuló a fertőzés tünetei mutatja, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük a háziorvost és a gondviselőt. Ha a tünetek már otthon észlelhetők, kérjük a szülőket, ne engedjék közösségbe gyermeküket, feltétlenül keressék meg a háziorvost és az orvos utasításainak megfelelően járjanak el, valamint rövid időn belül értesítsék az iskolát.
Amennyiben COVID-19 fertőzöttség derül ki a tanulónál, vagy közvetlen hozzátartozóknál, kérjük, értesítsék az intézményt.
Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a hivatalos, illetve az iskola által megadott (honlap, KRÉTA) információkra figyeljenek, annak előírásait kövessék.

TANKÖNYV:
ingyenes, minden könyv megérkezett

TESTNEVELÉS
Gyógytestnevelésre csak iskolaorvos adhat felmentést, ezért kérjük, ha valaki gyógytestnevelésre vagy teljes felmentésre jogosult, az osztályfőnöknek vagy a titkárságon adja le az orvosi papírokat. (A felmentésre jogosító orvosi papírok lehetőleg ne legyenek fél évnél régebbiek). Amennyiben a tanuló előjegyzésben van vizsgálatra, hogy megfelelő keltezésű igazolással rendelkezzen, úgy a tavalyi tanévben használt orvosi papírokat adják le. Amennyiben a tanuló nem adja le a felmentéshez szükséges dokumentumokat, nem kaphatja meg a felmentést és köteles a testnevelés órán részt venni.
Kérjük, hívja fel gyermeke figyelmét arra, hogy egymástól ne kérjenek kölcsön felszerelést!
A tanulóknak lehetőség szerint a szabadban tartjuk a testnevelés órákat, ezért fontos, hogy a felszerelés az időjárásnak megfelelő legyen.


IGAZOLÁS
Nincs ellenőrző könyv, ezért az igazolásokat papír alapon kell behozni vagy a KRÉTA rendszeren keresztül kell elküldeni. (KRÉTA: E-ügyintézés)
Betegség után csak orvosi igazolással lehet újra iskolába jönni (lásd fentebb);
A házirend szerinti szülői igazolások továbbra is lehetségesek: 3x1 nap
Krónikus és allergiás betegség esetén (szénanátha, …) orvosi igazolást kérünk.

ÉTKEZÉS
A házirend értelmében az iskola épületének elhagyása az órarend szerinti tanítási időben szigorúan tilos, így a napi étkezésről előre kell gondoskodnia mindenkinek.
Az étkeztetés az iskola ebédlőjében a járványügyi szabályok betartásával történik.

TANÉV RENDJE
A legfontosabb időpontok. További programjainkról a honlapon teszünk közzé tájékoztatót.


Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd)
Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd)
Szünetek (kezdő napja – utolsó napja, a tanítás megkezdése előtti munkanap):
Őszi szünet: 2020. október 26. (hétfő) – november 01. (vasárnap),
(szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 02. (hétfő)
Téli szünet: 2020. december 21. (hétfő) – 2021. január 03. (vasárnap)
(szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 04. (hétfő)
Tavaszi szünet: 2021. április 01. (csütörtök) – április 07. (kedd)
(szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 08. (szerda)

 

Kérjük, ha bármivel kapcsolatban kérdéseik merülnének fel, elsősorban az osztályfőnököt keressék!
Köszönjük, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Továbbra is bízunk a zavartalan együttműködésben.


Kiss Józsefné
intézményvezető