Nyári tábor 2018

 

Érdekes, izgalmas nyári táborban vehettek részt a „SMART COMMUNITIES” (SKHU/1601/4.1/210) Virtual Education and Research and Development and Innovation Network in the Slovakian - Hungarian border regio pályázati program keretében tanulóink augusztusban. Az első napi rendszer elméleti foglalkozást követték a gyakorlati napok, ahol a rendszerrel kapcsolatos megközelítéseikhez hozzákötöttük a gyakorlatot és próbáltuk igazolni az egyszerű elmélkedéseink igazát. Természetes ebben megkerestük az információ szerepét, amit a rendszerirányítás területén próbáltunk modellezni: hogyan tervezünk, és hogyan ellenőrizünk és az eltéréseket hogyan korrigáljuk. Mindezeket egyszerű modellben gondoltuk

át: a termelési és az erőforrás modelleket (terv információ) az irodákban( irányítás) állítják elő, ezeket valósítják meg a termelőüzemekben(végrehajtás), majd az ott folyó munkáról szóló modelleket (tényinformáció) megkapják az irodisták, és ha úgy értékelik, hogy nagyok az eltérések (információk) akkor beavatkoznak(információk) hogy a rend helyre álljon. Majd a tapasztalataink alapján (elméleti alapon) kissé betekintettünk a multinacionális vállalatok életébe is. Mindezeket követtük egy nagyvállalat; egy kis vállalat; egy szociális intézmény; egy önkormányzat és egy turisztikai desztináció látogatása során.

A tábor lényegében minden tervezett programját teljesítette. Figyelembe véve a tábor témakörét és szerteágazó mozgásterét, a szervezettségért és a gondoskodó irányításért iskolánk tanárait- Horváthné Világosi Boglárkát, Misztarka Istvánnét, Kiss Józsefnét és Pál Edinát - különös elismerés illeti.

Külön meg kell említeni a szokatlanul szeretetteljes légkört és a gyerekek példamutató, fegyelmezett viselkedését. Alapvetően minden meglátogatott vállalatnál és intézménynél dicséretben részesültek tanulóink. Köszönjük a ceredi és a zabari önkormányzatnak, hogy segítették utazásainkat, és Szilaspogony Polgármesterének, Bódi Józsefnének a szíves vendéglátást. Nagyon finomakat ettünk a Négy Tó Panzióban, mint mindig, most is nagyon elégedettek voltunk.

A tábor napirendje a következőképpen alakult:

 

1. nap: 2018. augusztus 13. (hétfő)

 

9 – 10.20 Rendszer leírásának alapjai, az információ kvalitatív szerepe

Rendszer fogalmának megbeszélése (beszélgetés),

Rendszermodell létrehozása (jelenség, - fogalom – információ,- rendszerelem rendszer célja, - elemek összefüggése, - rendszer,

Rendszerek a gyakorlatban, az információ, mint tudás, mint változó, (különböző gyakorlati rendszerek megbeszélése)

10.30-11.50 Rendszer irányítás alapjai

Szabályozó rendszer modellezése (példák),

Információk szerepe, információk típusa,

Irányítás - modell – információ – végrehajtás – valóság – információ – irányítás,

Információs rendszerek tipizálása, szakmák

12-13 Ebéd

13.10-15.30 A délelőtti előadásokhoz rendelhető gyakorlati példák, közös megbeszélések

Az információs rendszerek átbeszélése, foglalkozási területek értelmezése,

A Wamsler SE. látogatásra felkészülés, rendszer leírás alapján,

internet alapon foglakozások, szakmák azonosítása

 

2. nap: 2018. augusztus 14. (kedd)

 

8-16 Gyárlátogatás Salgótarjánban a WAMSLER SE gyárban. Tanulmányút

Megérkezés. Kölcsönös bemutatkozás.

A gyár HR vezetője bemutatta a gyár múltját és a jelenét, majd kitért a jövő nagy fejlesztéseire. Majd ismertette a gyárral kapcsolatos munkaerő-piacivárakozásokat és részletezte a saját szakmunkás képzés terén elért sikereket. A gyerekek számára külön kitért a pályaválasztással kapcsolatos teendőkre és néhány jótanácscsal látta el őket.

A HR megbeszélések után bemutatkozott a gyár egyik termelési vezetője, aki a gyár teljes értéklánc folyamatán keresztül végig vezette a látogató gyerekeket az összes gyáregységen. Megtekintettük a lemez megmunkáló, a hegesztő, a zománcozó, az öntöde, a festő, a raktár és az összeszerelő üzemeket. A Zománc Üzemmel egy jövőbeni együttműködés lehetőségét tárgyalta meg az iskola.

A termelési rendszerrel történő ismerkedés közben bemutatásra került a gyár információs rendszere (termelésirányítás, értékesítés, HR, Pénzügy). Szó esett az információs rendszer megújításáról (szakmai és költség alapon).

A rendkívül hosszú bemutatás a gyár mintaboltjának és termék kiállításának meg nézése után zárult.

A gyár informatikai osztályvezetője ígéretet tett, hogy az érdeklődő gyerekek részére a rövid időre tekintettel, külön látogatás lehetőségét biztosítja.

A gyár remek lehetőséget biztosított arra, hogy a rendszer fogalom gyakorlati lényegét áttekinthessék a gyerekek.

 

3. nap: 2018. augusztus 15. (szerda)

 

8-16 óra: „Faluhely Major” agro-turisztikai kisvállalkozás látogatása Mátranovákon. (Tanulmányút)

A vállalkozás vezetője fogadta a résztvevőket. Részletesen ismertette a vállalkozás létrehozásának körülményeit. Bemutatta az üzemrészeket és vázolta a családi vállalkozás működtetésének főbb jellemzőit. Ebben rendkívül érdekes volt, a család tagjainak szerepe. Az apa irányítja az egész vállalkozást, de a szervezet üzemágakra van osztva, ahol is az apa és a két fia önálló döntési joggal rendelkezik. Hasonlóan működik a vállalkozás, mint egy nagy gyári rendszer, itt is, az egymástól elkülönült üzemágak (rendszer elemek) önállóan működnek,de a vállalkozás érdeke (rendszer célja) együttműködésre kényszeríti őket. A közöttük lévő kapcsolatokat és vállalkozás irányítását, szabályozott módon, a cég információs rendszere szolgálja ki. (egyedi rendszerfejlesztés) Erről részletes tájékoztatót adtak.

Az un. vállalkozási rendszer három üzemágból áll. Ezeket a vállalkozás tulajdonosa mutatta be. A tulajdonos rendkívül kedves és un. sztorizó egyén, így a bemutató a személyisége miatt is érdekes volt.

Őshonos állattenyésztés ág. Ez az üzemág nem a hústermelésre, hanem a gén állományok kezelésére szakosodott. Három féle állattal foglalkoznak a magyar nyúllal, baromfival és birkával. Mind három fajta bemutatásra került: nyúl a ketrecben, baromfi az udvaron, birka a legelőn. Az egész tenyészet állomány nyilvántartása számítógépes módon van megoldva.

Turisztikai ág. Négy szolgáltatói jellemzője van: 1. Eredeti paraszti környezetű hotelszolgáltatás. 2. A vendégek által igényelt konyhai szolgálat. 3. A vendégek munka szolgálata. (bekapcsolódás a farm életébe. 4. A turisztikai marketing szolgálat informatikai megoldásokkal.

A farm fenntartás ág. A teljes farmon szükséges kiszolgálói, karbantartói és beruházási feladatok ellátása.

A farm jellegének megfelelően is nagyérdeklődést váltott ki, de szakmai szinten igazán érdekes az, hogy egy teljesen hagyományosan beendezett farmot hogyan lehet modern irányítási eszközökkel vezetni.

 

4. nap: 2018. augusztus 16. (csütörtök)

 

9-10.20 óra: Visszacsatolás az elméletre és a látottakra.

Az előző két napban tapasztaltak felidézésével, megpróbáltuk a gyár és a farm rendszer leírását megvalósítani. Tisztáztuk a rendszer: elemeit; célját (kimenet); erőforrásait; környezetét. Reálszféra értelmezése a gyakorlatban.

Az előzőek alapján felépítettük a rendszerek irányítási modelljét, értelmezve benne az információs rendszer szerepét.

10.30-11.50 óra: Globális rendszerek leírása és irányítása.

Megvizsgáltuk Wamsler rendszerelemek vállalaton kívülre helyezésének lehetőségét. Megvizsgáltuk a kihelyezéssel kapcsolatos informatikai igényeket és itt is definiáltuk a nemzeteken átnyúló rendszer leírását és irányítását.

Az óra végén megbeszéltük, hogyan látják saját szerepüket és lehetőségeiket ebben az újfajta világban.

13-16 óra: Látogatás a Ceredi Öregek Otthonában

A gyerekek tájékoztatást kaptak egy szociális intézmény működéséről, irányításáról és életéről. Itt is módjukban állt a rendszerszerűség azonosítása.

Minden gyerek számára különleges élményt nyújtott az öregekkel való találkozás.

 

5. nap: 2018. augusztus 17. (péntek)

 

9-12 óra: „Mátranovák-Cered erdősült terület turisztikai lehetőségeinek feltárása” címmel látogatás az útvonalon. A látogatást az tette szükségessé, hogy a későbbiekben az almágyi és ceredi iskolások kidolgoznak egy körzeteikhez tartozó területekre szóló turisztikai útvonal rendszert. Ez a látogatás a feladat megfogalmazásához szükséges információk gyűjtését és a tapasztalatszerzést szolgálta.

12-15 óra: Látogatás a Szilaspogonyi Önkormányzatnál.

A polgármester asszony bemutatta egy aprófalvas önkormányzat rendszerét és működését. Jellemezte az önkormányzat függését a magasabb állami irányítói szintekhez, bemutatta az önkormányzati információs rendszer kötött rendszerét.

Rendkívül érdekes volt a falusi élet vezetési körülményeinek áttekintése, a problémák megismerése.

A látogatás befejeztével a tábori munka befejeződött. azzal búcsúztunk el egymástól, hogy a tapasztalatokat hasznosítjuk a további együttműködéseink során. (szeptembertől)

 

Köszönet minden meglátogatott intézmény vezetőjének, munkatársainak, akik megosztották velünk mindazt, amit az általuk végzett munkáról tudni érdemes, és segítettek eligazodni a „való világban”. Hálásak vagyunk Id. Paróczai Péternek az önzetlen, nélkülözhetetlen segítségéért, köszönjük, hogy hatalmas tudását, tapasztalatát mozgósítva aktívan velünk töltötte a tábor napjait.

 

Kiss Józsefné