ÉMOP-2007-4.3.1/2/2F-2f-2009-0023

A projekt megnevezése:

Általános iskola és óvoda felújítás Cereden

ÉMOP-2007-4.3.1/2/2F-2f-2009-0023

Oktatásfejlesztés – Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése

 

Kedvezményezett megnevezése és adatai:

Cered Község Önkormányzata

3123 Cered, Jókai út 3.

Támogató szervezet megnevezése:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                                                                                    

1074 Budapest, Wesselényi út 20-22.

 

Közreműködő szervezet megnevezése:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Észak-magyarországi Területi Iroda                                                                                                                                                                      

3526 Miskolc Arany János tér 1.

Kivitelező megnevezése:

STRABAG-MML Kft.

3104 Salgótarján, Budapesti út 74.

Felelős műszaki vezető: Tóth Andor

 

Tervező mérnök:

Quadrat Építőipari és Kereskedelmi Kft.

3100 Salgótarján, Pf. 181.

Luda László vezető tervező

Majorosné Kanyó Mária tervező

 

A kivitelezés időtartama:

2010. augusztus 04 - 2011. október 31.

 

Pénzügyi fedezet:

A támogatás összege: 353 061 705 Ft

EU-önerő Alap támogatása: 19 659 003 Ft

Önkormányzati önrész: 19 659 003 Ft

Teljes költség: 392 379 711 Ft

 

 

 

 

Végrehajtott munkálatok:

A beruházás során a gazdaságosan már nem felújítható, veszélyessé vált utcafronti szárny lebontásra került. Helyére két szintes, modern épületszárny került. A bővítés során új tornatermi szárny építésére került sor. Az átalakítás a megmaradó épületszárnyakon érintette a tetőszerkezetet, a nyílászárók cseréjét az épületgépészeti és villamossági berendezések cseréjét, és a fűtés energiatakarékos korszerűsítését. Sor került a főbejárati és belső udvari előtetők, lépcsők, rámpák megépítésére. A felújítás keretében megvalósult az intézmény komplex akadálymentesítése is. Az épület tervezésekor maximálisan figyelembe vették, hogy egységes, modern, esztétikus, a környezetéhez szervesen illeszkedő, funkciójának maradéktalanul megfelelő épületegyüttes kialakítására kerüljön sor.

Az intézmény Gesztenyéskert Óvoda intézményegységében a nyílászárók cseréjére és az akadálymentesítés megvalósítására kerül sor.

 

 

Eszközbeszerzések:

A projekt során az általános iskolában 24 fős természettudományi szaktanterem kialakítására került sor, melyben korszerű vegyi fülke segíti a magas színvonalú oktatást. Megépült egy, a modern nyelvtanítást elősegítő 18 tanuló befogadására alkalmas nyelvi labor. A mindennapos testnevelés, a fiatalok mozgásigényének kielégítése érdekében sportszerekkel jól felszerelt, kosár, kézilabda, tollas és focipályával rendelkezik az intézmény. A pályázat kapcsán a körzeti könyvtár is megújult, könyvtári olvasóasztalokkal, székekkel, fali polcokkal. Óvodai székekkel, asztalokkal, ebédlőszékekkel is bővült az intézmény felszereltsége.

Kapcsolódó pályázatok:

Az oktatás színvonalának emelését többek között a kompetencia alapú oktatás bevezetésével valósítottuk meg, a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0251 „Kompetenciafejlesztéssel a hátránykompenzáció érdekében a Tarna-völgyében” című pályázat felhasználásával. Az intézmény szintén nyertes pályázatot nyújtott be a tanulói laptop program megvalósítására a TIOP 1.1.1-09/1-2010-0069 pályázat kapcsán, illetve a TIOP 1.1.1/07/1-2008-00643 „IKT beszerzések Cereden” című pályázat segítségével interaktív táblákkal is felszerelhetjük valamennyi tantermünket.

 

Az iskolafelújítás hatása közösségünkre

Az Id. Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Körzeti Könyvtár Cereden, a magyar-szlovák határ mentén fekvő községben működik. Három község gyermekeit oktatjuk, neveljük intézményünkben. Hamarosan befejeződik az iskola ÉMOP keretében történő felújítása, bővítése, amelyre nagyon régen vártunk, mert lesznek szaktantermeink, tornatermünk, megújulnak az épületben lévő tantermek, folyosók, mindennapjainkat végre korszerű, nevelési-oktatási céljaink megvalósítását megkönnyítő, tanulóbarát környezetben élhetjük. Kistérségünk a leghátrányosabb helyzetűek közé tartozik, magas a munkanélküliség a szülők körében, gyermekeink jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű, ezért intézményünk egyik legfontosabb hosszú távú stratégiai célja   a tanulóközösség megtartása és a tanulási körülmények javítása mellett,  versenyképes, a munkaerőpiacon helytállni képes tanulók  képzése, nevelése. Ezért is volt számunkra különösen fontos az, hogy erősen lepusztult iskolaépületünk megújulhasson, bővülhessen.

Az iskola-felújítási pályázat kapcsán a 2009/2010-es tanévben átfogó intézményi innovációt valósítottunk meg. Ennek keretében bevezetésre került óvodáinkban és iskolánkban a kompetencia alapú oktatás-nevelés. Újfajta tanulásszervezési eljárásokat vezettünk be annak érekében, hogy tanulóinkat minél jobban felkészítsük a munkaerőpiacon való sikeres alkalmazkodásra, az élethosszig tartó tanulásra. Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására törekszünk. Célunk a digitális írástudás fejlesztése. Ezen célok megvalósításához biztosított szakmai és anyagi feltételeket a TÁMOP 3.1.4, TIOP 1.1.1/07 és a TIOP 1.1.1/09-es pályázat.

A pályázatok megvalósításában intézményünk minden dolgozója részt vett, a szervezet bármely szintjén álljon is. Büszkén mondhatom, intézményünknek kiváló adottsága, hogy tantestületünk az újdonságokat befogadó, megújulni képes, innovatív kollektíva. Nyilvánvalóvá vált a projektekben való munkálkodás során, hogy óvodapedagógusainkban, tanítóinkban, tanárainkban erős az innovációs és adaptív képesség, és szervezeti kultúránk erőteljes fejlődésen ment keresztül ez alatt az év alatt. A projektek megvalósításával a humán erőforrás fejlesztésére hatékonyan került sor, az intézmény életében minden bizonnyal egyedülálló intenzitással. Lehetővé vált szakértők nagyszámú bevonása, regionális szakmai kapcsolatok építése, számtalan hasznos tanfolyamon való részvétel.

A beruházás megvalósulásával nemcsak korszerű térségi iskolát hoztak létre a pályázat segítségével fenntartó önkormányzataink, hanem reményeink szerint egy kulturális és tudásközpont is teremtődött, amely nemcsak Cered község szíve lehet, hanem a környező településeknek a szellemi centruma, tudásközpontja is. Szeretném megköszönni az iskola-felújításban közreműködő, szerepet vállaló valamennyi résztvevőnek, hogy időt, energiát, tudást nem kímélve dolgozott velünk a siker érdekében. A megújult intézményben is törekszünk arra, hogy hátrányos helyzetű térségünkben iskolánk szakmai munkájában és szervezeti kultúrájában is megújuló, példa értékű, versenyképes intézménnyé váljon, ahol a megkezdett munkát diákok, tanárok, szülők, a társadalmi környezet minden tagjával együttműködve sikeresen tudják megvalósítani.

 

 

Cered, 2011. augusztus 31.                                           

 Kiss Józsefné

                                                                                           igazgató