92/NA/2008-3/ÖP-6

Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására

A projekt átfogó célja a szociálisan hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett szülők és különleges oktatási szükséglettel rendelkező tanulók integrációjának segítése. A konkrét cél egy komplex megoldást találni az elmaradott kistérségi oktatási rendszer fejlesztésére és a szegregáció csökkentésére. A projekt részét képezi egy integrált kistérségi modell előkészítése és fokozatos bevezetése a programban részt vevő partneriskolákban, egy tanulmányút dán és norvég intézményekbe, képzések a tanárok számára, workshop megrendezése a szülők számára, a gyerekek fejlődésének értékelése, egy tanulói motivációs rendszer létrehozása, szórakozási lehetőségek biztosítása, az EOCN hálózat koordinálása valamint egy szakmai kuratórium működtetése.

A projekt a hat kiemelt területen, a halmozottan hátrányos helyzetű - beleértve a Roma kisebbséghez tartozó, valamint fogyatékos - gyermekek integrációja célterületen valósul meg. A projekt egy gazdasági és társadalmi folyamatok eredményeképpen szegregáló gyakorlatot folytató térségben kíván gyökeres fordulatot elérni a kistérségi szintű integrált oktatás megvalósításával. A projekt sikerét a komplex, több területre kiterjedő beavatkozás jelenti, ezért a projekt kiemelt figyelmet fordít a társadalmi környezetre, a tanulók tanórán kívüli tevékenységeire, családi környezetére. A projekt mozgósítja az ellátórendszer többi intézményét is a célok eléréséért. Ezzel segítjük a szülők társadalmi integrációját is.

A projekt konzorciumi partnereinél egy kistérségben fellelhető minden, az integrációt érintő probléma jelen van, ezáltal a tapasztalatok modellt jelenthetnek az ország többi kistérsége számára is.

A projektben minden konkrét cél elérése érdekében munkacsoport alakul, melynek munkájáért egy-egy konzorciumi partner felelős. Minden munkacsoportnak ugyanakkor tagja mindegyik partner egy-egy delegáltja, aki az intézményi hozzájárulást biztosítja a munkacsoport tevékenységéhez, valamint az intézménybeli adaptációját irányítja a munkacsoport által létrehozott produktumoknak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projektben résztvevő partnerek:
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskolája
Bóna Kovács Károly Tagiskola és Diákotthon Salgótarján
Egyesített Óvoda Cered
Dornyai Béla Tagiskola Salgótarján
Gárdonyi Géza Tagiskola Salgótarján
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Salgótarján
Kodály Zoltán Tagiskola Salgótarján
Id. Szabó István Általános Iskola Cered
Beszterce-lakótelepi Tagiskola Salgótarján
Petőfi Sándor Tagiskola Salgótarján
II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Salgótarján
Ceredi Általános Iskola Gyermekeiért Egyesület Cered
Tarnamenti Hagyományőrző és Kulturális Egyesület Cered

Munkacsoportok:
HHH és SNI tanulók tehetséggondozása
HHH és SNI tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenysége
Tanulói motiváció biztosítása
Egyéni problémaprofilok és a kalandpedagógia, mint a csoportban nevelés módszere
Társadalmi környezet érzékenyítése
Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, a 3-14 éves egyívű fejlesztés és a korai fejlesztés modelljének kidolgozása
Multikulturális tartalmak beépítése
Integráció támogatása a tanórán kívüli és szabadidős programokkal
Az integráció területén módszertani központ létrehozása és szolgáltatások nyújtása
Pedagógusok módszertani kultúrájának megújulása
Kistérségi IPR modelljének a kidolgozása az intézményi IPR modellre építve
Mérések és pedagógiai szakmai szolgáltatások a HHH és SNI tanulóknak
Kistérségi BGR modell kiépítése az intézményi modellre építve
Egészséges életmódra nevelés HHH és SNI tanulók körében