Kiss Józsefné- Intézményvezető

 • Tanító, ének-zene szakkollégium
 • Gyakorlatvezető mentortanár
 • Szakvizsgázott pedagógus
 • Mesterpedagógus, vezető szaktanácsadó

 

Tanított tantárgyai:

 • Magyar nyelv és irodalom

 

További megbízatások, tisztségek:

 • DIFER- mérés lebonyolításáért felelős

 


 

Simonné Lőcsei Mónika- Intézményvezető-helyettes

 • Könyvtáros tanító
 • Szakvizsgázott pedagógus

 

Tanított tantárgyai:

 • Matematika
 • Etika

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Integrációs nevelésért felelős munkaközösség vezetője
 • DIFER- mérés lebonyolításáért felelős
 • E-NAPLÓ adminisztrátor
 • Intézményi Tanács tagja

 


Bálintné Kőhalmi Csilla

 • Tanító, könyvtári szakkollégium
 • Első osztályos osztályfőnök

 

Tanított tantárgyai:

 • Környezetismeret
 • Matematika
 • Életvitel és gyakorlat
 • Testnevelés
 • Napközi otthonos foglalkozás

 


Dániel Győzőné

 • Tanító, technika szakkollégium
 • 3. osztályos osztályfőnök

 

Tanított tantárgyai:

 • Matematika
 • Környezetismeret
 • Életvitel és gyakorlat
 • Testnevelés
 • Etika
 • Vizuális kultúra
 • Ének-zene
 • Roma/cigány nemzetiségi népismeret
 • Egyéni felzárkóztatás

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Közalkalmazotti Tanács vezetője

 

Dániel Lászlóné

 • Tanító, rajz szakkollégium
 • 2. osztályos osztályfőnök

 

Tanított tantárgyai:

 • Magyar nyelv
 • Irodalom
 • Testnevelés
 • Ének-zene
 • Környezetismeret
 • Vizuális kultúra
 • Életvitel és gyakorlat
 • Roma/cigány nemzetiségi népismeret
 • Egyéni felzárkóztatás

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Alsós munkaközösség vezető
 • Versenyfelelős
 • Versenyszervező

 

Farkas Lajos

 • Matematika- ének-zene- informatika szakos tanár

 

Tanított tantárgyai:

 • Matematika
 • Ének-zene
 • Informatika

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Mérés felelős

 


Foglár Gabriel

 • Magyar nyelv és irodalom- történelem szakos tanár
 • 6. osztályos osztályfőnök

 

Tanított tantárgyai:

 • Magyar nyelv
 • Irodalom
 • Történelem
 • Szakköri foglalkozás (rovásírás)
 • Napközis foglalkozás

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Felsős munkaközösség vezető

 


Fónad Éva

 • 5. osztályos osztályfőnök
 • Magyar nyelv és irodalom- történelem szakos tanár

 

Tanított tantárgyai:

 • Magyar nyelv
 • Irodalom
 • Történelem
 • Hon- és népismeret
 • Roma/cigány nemzetiségi népismeret
 • Szakköri foglalkozás (színjátszó)
 • Hibó Tamás Művészeti Iskola (báb foglalkozás)

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Útravaló Ösztöndíjprogram mentora
 • Gyakornok mentora

 


Gál Angelika

 • Magyar nyelv és irodalom- angol szakos tanár

 

Tanított tantárgyai:

 • Angol nyelv
 • egyéni felzárkóztatás

 

További megbízatások, tisztségek:

 • A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus
 • Útravaló Ösztöndíjprogram mentora
 • A Belső értékelési munkaközösség vezető
 • Mérés felelős

 

Horváthné Világosi Boglárka

 • Természetismeret-magyar nyelv és irodalom szakos tanító
 • 4. osztályos osztályfőnök

 

Tanított tantárgyai:

 • Magyar nyelv
 • Irodalom
 • Környezetismeret
 • Vizuális kultúra
 • Ének-zene
 • Életvitel és gyakorlat
 • Roma/cigány nemzetiségi népismeret
 • Napközis tanár

Kovácsová Veronika

 • Biológia- angol szakos tanár

 

Tanított tantárgyai:

 • Biológia
 • Egyéni felzárkóztatás

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Vöröskeresztes tanárelnök
 • Tanulószoba csoport vezetője

 


Majoros Ladislav

 • Testnevelés szakos tanár

 

Tanított tantárgyai:

 • Testnevelés és sport
 • Szakköri foglalkozás (honvédelmi, sportszakkör)

 


Misztarka Istvánné

 • Tanító
 • Rajz- etika szakos tanár
 • 7. osztályos osztályfőnök

 

Tanított tantárgyai:

 • Matematika
 • Vizuális kultúra
 • Etika
 • Testnevelés és sport

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Szakszervezeti vezető
 • Közlekedési szakreferens
 • Környezetvédelmi felelős
 • Az Egészséghét szervezője
 • Útravaló Ösztöndíjprogram mentora
 • Cogitó Általános Művelődési Központ Kézműves foglalkozások vezetője (2 csoport)

 

Pálová Edina

 • Magyar nyelv és irodalom- biológia szakos tanár
 • 8. osztályos osztályfőnök

 

Tanított tantárgyai:

 • Magyar nyelv
 • Irodalom
 • Biológia
 • Természetismeret
 • Kémia
 • Napközis foglalkozás
 • A napközis csoport vezetője

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Útravaló Ösztöndíjprogram mentora
 • Pályaválasztási felelős
 • Honlap frissítéséért felelős

 

Varga Lászlóné

 • Tanító, könyvtári szakkollégium
 • Gyógypedagógiai asszisztens
 • Bábszínész

 

Tanított tantárgyai:

 • Magyar nyelv
 • Irodalom
 • Etika
 • Ének-zene
 • Vizuális kultúra
 • Roma/cigány nemzetiségi népismeret
 • Napközis foglalkozás

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Közalkalmazotti Tanács tagja
 • Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős

 


Cene Bálintné

 • Történelem- orosz- német szakos tanár
 • Óraadó

 

Tanított tantárgyai:

 • Német egyéni fejlesztés
 • Kiscsoportos fejlesztő foglalkozás

 


Purgerné Tajti Zsuzsanna

 • Tanító
 • Magyar szakos tanár
 • Óraadó

 

Tanított tantárgyai:

 • Egész napos nevelés

 


 

Fekete Enikő

 • Fejlesztőpedagógus
 • Óraadó

 

Tanított tantárgyai:

 • Kiscsoportos fejlesztő foglalkozás SNI, BTMN
 • Habilitáció, rehabilitáció

 

Széky Miklós László

 • Földrajz- technika-informatika szakos tanár
 • Félállású pedagógus

 

Tanított tantárgyai:

 • Földrajz
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Fizika
 • Informatika

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Útravaló Ösztöndíjprogram mentora

 


Simonné Simon Andrea

 • Iskolatitkár

 

További megbízatások, tisztségek:

 • Tűz- és munkavédelmi felelős
 • Étkeztetési feladatok ügyintézője