DÖK

 

Iskolánkban ebben a tanévben is megválasztották azokat a tanulókat, akik a diákönkormányzatban osztályuk érdekeit képviselik. A tisztségviselők választása titkos szavazással történt. Azok a DÖK tagok, akik nem végzik megfelelően munkájukat, leválthatók.

Az iskolai diákönkormányzat feladata a diákok jogainak és kötelességeinek teljesítése.

A diákok jogairól rendelkezik a közoktatási törvény 63. paragrafusa. Ebből szeretnék néhány minket érintő részt kiemelni.

Az (1) bekezdés szerint a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Ez a mi iskolánkban is így működik.

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki – a diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. Ez a személy Angelika néni, a DÖK munkáját segítő pedagógus.

A (3) bekezdés szerint a diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt saját működéséről, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Ez a munkanap idén is a hagyományos gyermeknapi programunk lesz.

A (7) bekezdés arról szól, hogy az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. Ez a közgyűlés 2018 szeptemberében került megrendezésre.

 

A DÖK célja:

a diákok érdekképviselete az iskola, a helyi önkormányzat, valamint a társadalmi és szakmai szervezetek előtt,

diákközéleti programok kidolgozása és végrehajtása,

célja továbbá, hogy támogassa a diákokat abban, hogy cselekvő emberré, tudatos állampolgárrá váljanak.

 

A DÖK jogosítványai:

döntési jogok: dönt saját munkájának megszervezéséről, tisztségviselői megválasztásáról, a rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, saját tájékoztatási rendszeréről,

egyetértési jogokat gyakorol például az iskola szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, a házirend elfogadásakor,

véleményezési jogot gyakorol az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben az intézmény megszűntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával kapcsolatban, fegyelmi eljárások lefolytatásakor, az iskolai könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában.

 

A DÖK idei tisztségviselői a ti döntésetek alapján ebben a tanévben a következők:

 

 

4. osztály:

 • Berki Bianka Amanda
 • Bogdán Bence
 • Rigó János

5. osztály:

 • Dancsok Edina
 • Horváth Dávid
 • Nagy Eszter Panna

6. osztály:

 • Elek Enikő Julianna
 • Horváth Liliána
 • Kovács Ákos

7. osztály:

 • Bogdán Katrin
 • Bogdán Zsuzsanna (a DÖK titkára)
 • Radics Vanda

8. osztály:

 • Bogdán Erika (a DÖK elnöke)
 • Radics Bence (A DÖK környezetvédelmi felelőse)
 • Radics Vanessza (A DÖK alelnöke)

 

Diákönkormányzatunk idei évi munkatervében a következő feladatok szerepelnek:

mikulás ünnepségek,

farsang,

gyermeknap,

fordított nap,

nyílt napi diákügyelet,

a jövendőbeli elsősök beiratkozásának diákfelügyelete,

Id. Szabó István napi koszorúzás,

papírgyűjtés,

Akikre büszkék lehetünk-tábla,

Valentin-napi levelezés,

tisztasági verseny,

véleménydoboz, amely mostantól az aulában található. Ha valakinek ötlete van a mindennapi iskolai élettel vagy a rendezvényekkel kapcsolatban, írja le egy papírra és dobja bele a dobozba.