Az iskola célkitűzései:

A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, amely kialakítja a környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, amelynek során tanulóink a környezetért felelős személyiséggé válnak. Fontos biztosítani mindenki számára a lehetőséget, hogy elsajátíthassa a szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást. Gyermekeink a helyi természeti és épített környezeti lehetőségeknek köszönhetően szép környezetben, jó levegőn nőhetnek fel, ahol szinte korlátlan lehetőségük van a mozgás mindenféle vállfajára, ahol az állatokat és a növényeket otthon és a természetben testközelből is megfigyelhetik. Fontos célunknak tekintjük, hogy a természetet, a növényeket és állatokat megszeressék, és a maguk módján, szintjén ismerjék és védjék. Célunk olyan emberek nevelése, akik a természeti és a társadalmi környezet szépségére nyitottak, ezt értékelni tudják, a természettel együtt tudnak élni. A környezettudatos magatartás kialakítása csak kisgyerekkorban elkezdve hatékony.

Célunk együttműködni a község önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, társadalmi szervezetekkel, hogy közösen alakítsuk, mélyítsük a fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodást, életmódot.

Törekszünk arra, hogy iskolánk olyan intézménnyé váljon, ahol a belső terek hangulatosak, növények díszítik azokat, illetve barátságos faliújságok, tablók, az udvaron pedig padok állnak rendelkezésre, hogy néhány foglalkozás akár kint – természetes körülmények között – is megtartható legyen.

 

Dokumentum letöltése

....katt a linkre....

 

Feladat ellátási szintek

Pedagógiai szint

A cél elérése érdekében a gyakorlatban megvalósuló elemek:

 • tanulóink testközelből ismerkedjenek meg a környék flórájával, faunájával,

 • a specifikusan magyar, különösen a védett fajok megismertetése,

 • élő környezetünk megismerése, óvása, szépítése,

 • tájvédelmi körzetek, védett növényeink, állataink Cered környékén való felkutatása,

 • a környezetünkben élő fajok megismertetése,

 • a környezet megóvása,

 • környezetbarát anyagok használata,

 • a természetben lévő anyagok és ezek felhasználási módjainak ismertetése,

 • az energiatakarékosság módszereinek megismertetése,

 • veszélyes hulladékok megismertetése, kezelése,

 • újrahasznosítható anyagok gyűjtése,

 • az iskola udvarának – előzetes beosztás alapján történő – tisztán tartása (diákok),

 • az iskola dekorálása,

 • faliújság készítése (környezetbarát és tisztálkodó szerek használata),

 • kitüntetett napok megünneplése (a Föld napja, a Víz világnapja, Madarak és fák napja),

 • gyűjtési akciók (papírgyűjtés, elemgyűjtés),

 • tisztasági verseny.

Társas kapcsolatok szint, Technikai/gazdasági szint

Környezeti nevelési munkánk céljának eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet valamennyi résztvevője jó együttműködést alakítson ki egymással.

Iskolán belüli együttműködés:

Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Tantárgyában segítse a környezeti nevelési célok megtalálását, építse be ezeket tanmenetébe! Vegyen részt a környezeti nevelési programokon, segítsen azok megszervezésében!

Diákok: Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére, társait figyelmeztesse a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő szerepe van a Diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek. Tanulóink vegyenek részt aktívan a környezeti nevelési programokon!

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: Az iskolai adminisztrációs és technikai dolgozók munkájukkal aktív részesei kell legyenek a környezeti nevelési programnak. Munkavégzésük legyen példamutató, csökkentsék a felesleges papírfelhasználást, folyamatosan gyűjtsék a hulladékpapírt. Az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használjanak!

Iskolán kívüli együttműködés:

Fenntartó: Az iskola igazgatója a fenntartóval és az önkormányzattal való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtésének lehetőségét érje el, és a fenntartó a kötelező támogatásokon túl is segítse az iskolai környezeti nevelési programokat!

Szülők: Személyes példájukkal legyenek a környezettudatos életvitel hiteles terjesztői! Szülői értekezleteken legyen téma a környezeti nevelés. A szülők kapcsolódjanak be az iskola környezetvédelmi programjaiba, pl. hulladékgyűjtés, madáretetők létesítése.

 

Programok havi lebontásban

Időpont

Program

Résztvevők

Felelős

 

2019.szeptember 2.

 

Az ökoiskolai munkaközösség megalakítása.

Az éves program megbeszélése.

munkaközösség tagjai

Kiss Józsefné intézményvezető és Horváthné Világosi Boglárka munkaközösség vezető

2019. szeptember 9.

Az ökoiskolai munkaterv egyeztetése a Diákönkormányzattal, a Szülői Közösség képviselőivel

munkaközösség tagjai

DÖK képviselő

SZK képviselő

Horváthné Világosi Boglárka munkacsoport vezető

2019. szeptember

Tisztasági verseny elindítása

 

Klárik Edina

2019. szeptember

Szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése

 

Horváthné Világosi Boglárka

2019. szeptember 20.

Takarítás Világnapja

alsó és felső tagozat

osztályfőnökök

2019. szeptember 30.

Őszi papírgyűjtés

alsó és felső tagozat

Simonné Lőcsei Mónika

2019. szeptember 30. – október 4.

A világ legnagyobb tanórája”

 

Bálintné Kőhalmi Csilla

2019. október 4.

Állatok világnapja

alsó tagozat

alsós tanítók

2019. október 18.

Világgyalogló Nap

alsó és felső tagozat

Molnár Ágnes Borbála

2019. november

Madáretetők, -itatók kihelyezése

alsó és felső tagozat

Herman László

2019. november 9.

A 10 millió fa napja - november 9.

 

 

2019. november 18-22.

Egészséghét

alsó és felső tagozat

Misztarka Istvánné

2019. november 29.-december 20.

Adventi készülődés

alsó és felső tagozat

Kiss Józsefné

2019. december

Téli madáretetés

alsó és felső tagozat

Dániel Győzőné

 

2019. december 7.

Téli túra

alsó és felső tagozat

Farkas Lajos

2020. március 22.

Víz világnapja

alsó és felső tagozat

Klárik Edina

2020. március

Húsvéti készülődés a délutáni foglalkoztatóban

alsó tagozat

Horváthné Világosi Boglárka, Bálintné Kőhalmi Csilla

2020. április

Belső udvar rendezése – virágosítás

alsó és felső tagozat

Munkaközösség tagok

2020. április 20-24.

Fenntarthatósági Témahét

 

Horváthné Világosi Boglárka, Dániel Győzőné

2020. április 22.

Föld napja

alsó tagozat

alsós tanítók

2020. április

Tavaszi papírgyűjtés

alsó és felső tagozat

Simonné Lőcsei Mónika

2020. április

Nyári napközis és bennlakásos táborok előkészítése

 

 

2020. május 10.

Madarak és fák napja

alsó tagozat

alsós tanítók

2020. május

3 falu 2 keréken

alsó és felső tagozat

osztályfőnökök

2020. május

Te szedd!” szemétgyűjtési akció

alsó és felső tagozat

Munkacsoport tagjai

2020. június 5.

Környezetvédelmi Világnap

alsó tagozat

alsós tanítók

2020. június 10.

Ökoiskolai munkacsoport éves munkájának értékelése

munkaközösség tagjai

Horváthné Világosi Boglárka