Feladatok, programok

Felelős

Határidő

IPR dokumentáció zárásának előkészítése

Simonné Lőcsei Mónika osztályfőnökök

2019. június 3.

Tartós tankönyvek visszavétele

Simonné Lőcsei Mónika, szaktanárok, tanítók

2019. június 3-7.

A Nemzeti Összetartozás Napja

Osztályfőnökök

2019. június 4.

Szülői Fórum

Simonné Lőcsei Mónika osztályfőnökök

2019. június 5.

13.15-16.30

DÖK kirándulás

Gál Angelika

2019. június 5.

IPR dokumentáció leadása ellenőrzéshez

osztályfőnökök, IPR felelősök

2019. június 6.

Pedagógus napi ünnepség

Kiss Józsefné

2019. június 7. 13.30 6ó

Osztályozó értekezlet - értékelő napló zárása

Minden nevelő

2019. június 11. 13.30 6ó

Pegazus élményközpont kitelepülés – tanítási nap!

Széky Miklós

2019. június 12. 6ó

EFOP 317 pipák bekattintása (SNI diff.)

Érintett nevelők

2019. június 12.

Szakmai délután Mérés-értékelés

Kiss Józsefné

2019. június 12.

Bizonyítványok megírása, összeolvasás

Minden nevelő

2019. június 12-14. du.

Pályaorientációs nap 5. TNMN

Simonné Lőcsei Mónika

2019. június 13. 6ó

Helyismereti nap 6. TNMN

Osztályfőnökök

2019. június 14.6ó

Tanévzáró ünnepély

Simonné Lőcsei Mónika

2019. június 15. 8.30

Ballagási ünnepély

Kiss Józsefné,

Pál Edina

2019. június 15. 9.30

Napközis tábor, bentlakásos tábor

Érintett nevelők

2019. június 17-21.

IFM záró mk. ülése

Simonné Lőcsei Mónika

2019. június 27. 8.00

Felsős mk. záró ülése

Foglár Gábor

2019. június 27. 11.00

Tanévzáró értekezlet. Éves munka értékelése, a munkatervben kitűzött célok megvalósulásának értékelése

Kiss Józsefné

2019. június 28.

Tartalmak feltöltése az intézményi honlapra

Pál Edina

2019. június 28.

A tanév dokumentumainak lezárása, irattárba helyezése

Kiss Józsefné

Simonné Lőcsei Mónika

Simonné Simon Andrea

2019. július 3.