Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Tanévzárás előkészítése (évzáró dolgozatok, minimum szint-mérők, érdemjegyek áttekintése)

Minden nevelő

2019. május

Nemzetközi Vöröskereszt Napja

Kovácsová Veronika

2019. május 8.

SNI szaktanácsadás

Fekete Enikő

2019. május 8.

Aranytoll háziverseny döntő

Dániel Lászlóné

2019. május 8.

Szülői értekezlet

Osztályfőnökök

2019. május 9.

Corvinus Egyetem kutatás – felső tagozat

Kiss Józsefné

2019. május 14. 2-3. óra

Pegazus élményközpont 6. osztály

Széky Miklós

Kovács Veronika

2019. május 15.

Törd a fejed! háziverseny döntő

Dániel Lászlóné

2019. május 15.

Megyei könyvtár látogatás 8. o.

Simonné Lőcsei Mónika

Pál Edina

2019. május 16. 12.30

3.1.7 gyógypedagógus látogatás

Simonné Lőcsei Mónika

2019. május 20.

Etika / Hit- és erkölcstan csoport módosítás határideje

Osztályfőnökök

2019. május 20.

Kritikus gondolkodás, vitakultúra, érvelés tréning

3.1.7 Surranópálya

Simonné Lőcsei Mónika

2019. május 21.

7. oszt. 3-4. óra

8. oszt. 5-6. óra

Országos nyelvi mérés 6., 8.oszt.

Farkas Lajos

2019. május 22.

Pegazus élményközpont 5. osztály

Széky Miklós

Kovács Veronika

2019. május 22.

Jelenlétház pszichológus

érintettek

2019. május 22.

Év végi osztályozó vizsgák

Simonné Lőcsei Mónika

2019. május 23 –

május 28-ig.

Országos kompetenciamérés

Farkas Lajos

2019. május 29.

Munkaértekezlet

Minden nevelő

2019. május 30. 16.00

Gyermeknapi rendezvények 4. TNMN

Gál Angelika

Simonné Lőcsei Mónika

2019. május 31.

NETFIT feltöltés határidő

Majoros László

Simonné Simon Andrea

2019. május 31.

Óralátogatás, felsős mk. ülés

Foglár Gábor

2019. május

DÖK kirándulás

Gál Angelika

2019. május

A pályaorientációs órák megtartása

1 db/osztály

Felsős osztályfőnökök

2019. május

Tartalmak feltöltése az intézményi honlapra

Pál Edina

2019. május