FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020 tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00-18:00

2019. április 12. (péntek) 8:00-18:00

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

  • a szülő/gondviselő lakcímkártyáját,

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vélemény/határozat szakértői bizottság döntéséről),

  • nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlásáról,

  • igazoló lapot az oktatási azonosító számról (óvoda adja ki),

  • a gyermek TAJ számát,

  • a diákigazolvány igényléséhez a járási hivatalban kiállított „Nemzeti egységes kártyarendszer-adatlapot” (okmányirodában intézendő) kell bemutatni

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Körzeti általános iskola: Beiskolázási körzet:

Id. Szabó István Általános Iskola Cered, Zabar, Szilaspogony

3123 Cered, Kossuth út 49.

 

Gyógypedagógiai nevelés-oktatási intézmény ( a többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható enyhe értelmi fogyatékos és autista tankötelesek részére):

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A

 

A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu

 

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok letölthetők az intézmény honlapjáról: http://www.cerediskola.hu

 

 

Simon Tibor s.k.

 

Tankerületi igazgató

Salgótarjáni Tankerületi Központ