Tájékoztató

 

 

A köznevelési törvény 3., 32., 35., 46. és 97. §, valamint a 20/2012. EMMI rendelet 182/A és 182/B §., továbbá a Nemzeti köznevelési törvény vhr. szóló 229/2012. Korm. rend. 37.S § szerint az állami általános iskolában az etika óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része, melyet az iskolai nevelés-oktatás valamennyi évfolyamán meg kell szervezni.

 

 

A hittan oktatással kapcsolatban a Magyar Római Katolikus Egyház és a Hit Gyülekezete jelezte intézményünknek, hogy e feladatot igény szerint megszervezi iskolánkban.

 

 

Az ezzel kapcsolatos szülői tájékoztatóra

2019. március 6-án 16.15 órakor

kerül sor.

 

 

Helyszíne: Id. Szabó István Általános Iskola Cered, Kossuth út 49.

 

 

A jövendőbeli 1. osztályosok szüleire a beiratkozáskor meghozandó döntés megalapozása érdekében számítunk. Intézményünk tanulói tekintetében a döntés módosítására minden évben május 20-ig van lehetőség az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely a honlap Letöltés > Dokumentumok menüpontjából érhető el.

 

Üdvözlettel: Kiss Józsefné ig.

 

 Cered, 2019. február 22.