Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Félévi bizonyítványok

Osztályfőnökök

2019. február 1.

Mesemondó verseny

Horváthné Világosi Boglárka

2019. február 1.

Félévi tantestületi értekezlet 3. TNMN

Kiss Józsefné

2019. február 8.

Sítábor-nem iskolai szervezés

PaedDr. Majoros Ladislav

2019. február 5-9.

Félévi szülői értekezlet

Osztályfőnökök

2019. február 12.

8. osztályos tanulók továbbtanulási anyagának továbbítása

Pál Edina

2019. február 15.

Farsangi bál

Gál Angelika

2019. február 15.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emlékünnepe

Fónad Éva

Foglár Gabriel

2019. február 25.

Munkaértekezlet

Minden nevelő

2019. február 28. 16.00

Medves Kupán való részvétel

PaedDr.Majoros Ladislav

2019. február

Intézményi belső értékelés

Belső ellenőrzések, óralátogatások

 

Kiss Józsefné

Simonné Lőcsei Mónika

Gál Angelika

2019. február 18- március 8.