Tájékoztató a digitális munkarenddel kapcsolatban

A március 5-én megjelent "17/2021. (III. 5.) EMMI határozat" alapján 2021. március 8. napjától 2021. március 31-ig iskolánkban, az Id. Szabó István Általános Iskolában, a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online (vagy más, személyes találkozást nem igénylő) kapcsolatában történik.

Kedves Szülők!

Az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják Önöket, a tanulókat a tudnivalókról.

Azok a tanulók is be tudnak kapcsolódni a távoktatásba, akik nem rendelkeznek otthoni eszközökkel, mert számukra a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásával biztosítunk tabletet. Kérem, jelezzék az osztályfőnököknek ezirányú igényeiket!

Ha valakinek a munkája nem teszi lehetővé, hogy otthon maradjon gyermekével, vagy nem tud gondoskodni a gyermekfelügyeletről, akkor a kormány március 8-tól is biztosítja az iskolákban a gyermekfelügyeletet. Kérem a  szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe. A gyermekfelügyeletre vonatkozó igényüket e-mailben, vagy levélben tegyék meg.

A tanulók étkeztetését a korábbi digitális tanrend alatt jó bevált módon biztosítjuk. Akik kérik a gyermekfelügyeletet, azok az iskolában vehetik igénybe az étkezést.

Felhívom a figyelmüket arra is, hogy a 2021. április 7-ig terjedő időszakban a fertőzés terjedésének, és újabb megbetegedések elkerülése érdekében gondoskodjanak arról, hogy a tanulók otthon maradjanak, az utcán ne tartózkodjanak, ne csoportosuljanak!

 

 

Kiss Józsefné
intézményvezető