A március 14-én megjelent "1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat" alapján 2020. március 16. napjától az iskolánkban, az Id. Szabó István Általános Iskolában, a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online (vagy más, személyes találkozást nem igénylő) kapcsolatában történik. Az osztályfőnökök folyamatosan intézik a kapcsolatfelvételt a szülőkkel, a tanulókkal. Azok a tanulók is be tudnak kapcsolódni a távoktatásba, akik nem rendelkeznek otthoni számítógéppel vagy okostelefonnal. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az ajánlásokat vegyék figyelembe, miszerint a gyermekek felügyeletének biztosításával lehetőleg ne a nagyszülőket bízzák meg, hiszen ők a fokozottan veszélyeztetett csoportba tartoznak.
 
Kiss Józsefné
igazgató