FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020 tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00-18:00

2019. április 12. (péntek) 8:00-18:00

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

  • a szülő/gondviselő lakcímkártyáját,

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vélemény/határozat szakértői bizottság döntéséről),

  • nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlásáról,

  • igazoló lapot az oktatási azonosító számról (óvoda adja ki),

  • a gyermek TAJ számát,

  • a diákigazolvány igényléséhez a járási hivatalban kiállított „Nemzeti egységes kártyarendszer-adatlapot” (okmányirodában intézendő) kell bemutatni

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Körzeti általános iskola: Beiskolázási körzet:

Id. Szabó István Általános Iskola Cered, Zabar, Szilaspogony

3123 Cered, Kossuth út 49.

 

Gyógypedagógiai nevelés-oktatási intézmény ( a többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható enyhe értelmi fogyatékos és autista tankötelesek részére):

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A

 

A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu

 

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok letölthetők az intézmény honlapjáról: http://www.cerediskola.hu

 

 

Simon Tibor s.k.

 

Tankerületi igazgató

Salgótarjáni Tankerületi Központ

 

Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Tanulmányi versenyeken való részvétel továbbjutás függvényében

Érintett nevelők

versenykiírás szerint

Szakmák éjszakáján való részvétel

Misztarka Istvánné

2019. április

Pályaorientációs továbbképzés

Misztarka Istvánné

Pál Edina

2019. április 1-2.

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés

Kiss Józsefné

2019. április 4.

Véradás

Kovácsová Veronika

2019. április 5.

Színházlátogatás 8. osztály

Pál Edina

2019. április 8.

Digitális témahét

Széky Miklós László

2019. április 8-12.

Óralátogatás, felsős mk. ülés

Széky Miklós László

Foglár Gábor

2019. április 10-11.

3.1.8. továbbképzés (napközis tábor)

Bálintné Kőhalmi Csilla

Foglár Gábor

Horváthné Világosi Boglárka

Pál Edina

2019. április 10-11.

Költészet napi versmondó versenyek

Dániel Lászlóné

Magyar szakos tanítók és tanárok

2019. április 11.

Alsós színház

Dániel Lászlóné

2019. április 11.

Első osztályos beiratkozás

Simonné Lőcsei Mónika

2019. április 11- 12.

TIMMS mérés 4. osztály

Horváthné Világosi Boglárka

2019. április 16.

KAP intézményi workshop

Kiss Józsefné

2019. április 16. 14.00 6 ó

TIMMS mérés 8. osztály

Pál Edina

2019. április 17.

3.1.7 műhelyfoglalkozás Szirák

Simonné Lőcsei Mónika

2019. április 17.

Jelenlétház pszichológus

érintettek

2019. április 17.

Húsvéti ünnepség

Bíróné Katona Tünde

Csák András

Varga Lászlóné

2019. április 17. 6 ó

Tavaszi szünet

osztályfőnökök

2019. április 18-23.

A Holokauszt áldozatainak emléknapja

Fónad Éva

2019. április 24. (22.)

Bolyai labor órák

Széky Miklós László

2018. április 24.

Fogadó nap

Kiss Józsefné

tantestület

2018. április 24. 16.00-17.00

Gyógypedagógus látogatás

Farkas Lajos 6/7. mat.

Simonné Lőcsei Mónika

2018. április 25.

Munkaértekezlet

Minden nevelő

2019. április 25. 16.00

A tanulók fizikai állapot mérése

PaedDr. Majoros Ladislav

2019. április 26.

Simon Szilvia- Szemét kérdés- műanyag bolygó interaktív előadás 5-7. o.

Simonné Lőcsei Mónika Farkas Lajos

Foglár Gábor

Fónad Éva

2019. április 29. 11.30- 12.30

 

 

Iskolánk ebben az évben is csatlakozott a fenntarthatósági Témahéthez. Az alsó tagozaton március 18. és 22. között Dániel Győzőné és Horváthné Világosi Boglárka, tanítók a napközis diákok számára minden nap más-más érdekes programot szerveztek.

Hétfőn a víztakarékosság volt a középpontban, a diákok videókat tekintettek meg a víz védelméről és a vízpocsékolás következményeiről, de érintették a globális felmelegedés problémakörét is. Ezt követően szebbnél szebb figyelemfelhívó plakátok készültek, amelyek megtekinthetők az iskola folyosóján.

Kedden a vízvizsgálaté volt a főszerep: a tanulók megvizsgálták a környékbeli vizeket – Tarna patak, erek, pocsolyák. Gyűjtöttek vízi állatokat, amelyeket meghatározásuk és megismerésük után természetesen visszaengedtek eredeti élőhelyükre. A gyerekek találtak több vízi pókot, gilisztákat, sőt vízi poloskát és ebihalat is. Emellett vízmintákat is gyűjtöttek, amelyeket a nap végén a napközis tanár, Foglár Gábor segítségével le is szűrtek, hogy alaposan megvizsgálják a szennyeződéseket.

Szerdán biciklis akadályversennyel folytatódott a hét. A gyerekek természetesen nagyon élvezték a szabadtéri programot. Kerékpárokkal és rollerekkel vették birtokba a Majoros László testnevelés tanár, valamint Cene Barnabás és Radics Bence 8. osztályos tanulók által felépített akadálypályát.

Csütörtökön a hulladékok felé fordultak a résztvevők, különböző papírdobozokból, papírgurigákból a napközi számára szórakoztató játékokat készítettek a gyerekek, emellett aranyos állatok is készültek a kezeik között: unikornisok, nyuszik, pingvinek és elefántok jelentek meg a napköziben. A tanulóknak rendkívül tetszettek az új játékok, mint a labirintus vagy a tekerős játék.

Pénteken a TeSzedd Mozgalom keretében és a Víz Világnapja alkalmából összefogtak a napközisek, tanulószobások, a Diákönkormányzat, valamint a kézműves szakkör tagjai. A két említett tanítónéni és Gál Angelika, Kovács Veronika, Misztarka Istvánné, Pál Edina tanárnőkkel együtt szemetet szedni indultak a településen. A szemétszedést az iskola Facebook oldalán is meghirdették, ennek köszönhetően egy szülői pár – Dancsok Mónika és Bóka Roland, két elsős kislánnyal és óvodás kisfiúval csatlakoztak a csapathoz. A településen összegyűlt hulladékot szelektíven gyűjtötték, különválogatva a műanyag, papír és fémhulladékot, valamint az újra nem hasznosítható szemetet. Sajnos az önkormányzat által felajánlott 12 szelektív és 3 úgynevezett sárga zsák kevésnek bizonyult a mindössze másfél órás szemétszedő túra során, de a résztvevők bíznak benne, hogy hasonló akcióknak köszönhetően egyre kevesebb lesz a szemét, emellett a gyerekek is személyesen tapasztalták milyen károkat okoz a hulladék.

 

A Földet nem örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”

 

további fényképekért kattints a képre

Az EFOP-3.1.8-17-2017-00141 „Tőlünk színes a világ” pályázat keretében március 25-26-án a programban részt vevő tanulók két napos tanulmányi kiránduláson vettek részt.

Az első napon a ceredi Id. Szabó István Általános Iskola és a hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tanulói Kecskemétre utaztak. A helyi piarista gimnázium kollégiumának menzáján finom ebéd várta a gyerekeket és a kísérőket. Ezt követően a résztvevők ellátogattak a Természet Házába, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park állat- és növényvilágát ismerték meg, valamint érdekes játékokat játszottak. A délután folyamán bepillantást nyertek a Kecskemétfilm stúdiójába, ahol bemutatták hogyan is készül el egy rajz-, illetve animációs film. Ugyanitt megtekintették a Hortobágyi darumesék és a Cigánymesék egy-egy epizódját.

A programokat követően a Sport Hotelben elfoglalták a szállásukat, majd a finom vacsora után társasjátékokkal és kártyázással telt az idő. A gyerekek önfeledten játszottak, újabb barátságok szövődtek a tanulók között. Senki nem nyomkodta a telefonját, nagy sikert aratott az Activity, az Uno, a Jenga és a Honfoglaló játék.

A második nap Budapestre utaztak a csoportok. A Tropicárium mint mindig most is elvarázsolta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Izgatottan fényképezkedtek a cápákkal, különböző szebbnél szebb halakkal, sőt a bátrabbak még rájákat is simogattak. A cápás állatkert után a gyerekeknek lehetőségük volt felfedezni a Camponát, mindenki talált kedvére való elfoglaltságot, majd a McDonalds-os ebéd és a búcsúzást követően mindenki hazaindult.

 

további fényképekért kattints a képre

Tájékoztató

 

 

A köznevelési törvény 3., 32., 35., 46. és 97. §, valamint a 20/2012. EMMI rendelet 182/A és 182/B §., továbbá a Nemzeti köznevelési törvény vhr. szóló 229/2012. Korm. rend. 37.S § szerint az állami általános iskolában az etika óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része, melyet az iskolai nevelés-oktatás valamennyi évfolyamán meg kell szervezni.

 

 

A hittan oktatással kapcsolatban a Magyar Római Katolikus Egyház és a Hit Gyülekezete jelezte intézményünknek, hogy e feladatot igény szerint megszervezi iskolánkban.

 

 

Az ezzel kapcsolatos szülői tájékoztatóra

2019. március 6-án 16.15 órakor

kerül sor.

 

 

Helyszíne: Id. Szabó István Általános Iskola Cered, Kossuth út 49.

 

 

A jövendőbeli 1. osztályosok szüleire a beiratkozáskor meghozandó döntés megalapozása érdekében számítunk. Intézményünk tanulói tekintetében a döntés módosítására minden évben május 20-ig van lehetőség az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely a honlap Letöltés > Dokumentumok menüpontjából érhető el.

 

Üdvözlettel: Kiss Józsefné ig.

 

 Cered, 2019. február 22.